در باره ی

ماهر حساب ایوان

شرکت ماهر حساب ایوان با کارشناسان مجرب که دارای بیش از 20 سال سابقه کار می باشند ، آماده ارائه خدمات در زمینه های حسابداری خدماتی ، بازرگانی ، صنعتی و پیمانکاری به هم استانی های عزیز می باشد.

 

چرا ماهر حساب ایوان ؟

اکثر کار شناسان اقتصادی بر این باورند که امروزه دسترسی به اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه و قابل اتکا به منظور پاسخگویی به واحد ها و سازمان ها و همچنین برای تصمیم گیری ها ی اقتصادی و آگاهانه از ضرورت های توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی بی شمار می رود ،و دستیابی به اطلاعات مذکور بدون استفاده از خدمات حسابداران و مشاوران مدیریتی امکان پذیر نیست .

در این راستا شرکت ماهر حساب ایوان آماده ارائه خدمات به منظور رفع نیاز های حسابداری ،ارتقاء سطح کیفی اطلاعات مالی و کمک به انظباط مالی شرکت ها ،موسسات و کارخانجات و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.

شرکت ماهر حساب ایوان در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟

قابل توجه پزشکان محترم استان ایلام

کارشناسان ماهر حساب با جمع آوری اطلاعات مربوط به درآمد پزشک و آنالیز،تجزیه و تحلیل دقیق مستندات ، اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر به صورت کارشناسی تکمیل و به سامانه مالیاتی ارسال می کنند ، ودر زمان رسیدگی با ارائه مدارک ، مستندات و پی گیری های موردنیاز و به موقع از اظهارنامه مالیاتی دفاع کرده ، به گونه ای که نتایج بسیار مطلوب در پرونده مالیاتی پزشک به دنبال خواهد داشت.

برخی از این نتایج به شرح ذیل می باشد :

جلوگیری از اعمال مالیات ای مضاعف در پرونده مالیاتی پزشکان.

از جرائم مالیاتی ، به خصوص جرائم کتمان که غیرقابل بخشش است جلوگیری می شود.

پزشکان از معافیت مالیاتی که دولت هر ساله تا سقف معینی تعیین می کند ، برخوردار خواهند شد.

باتکمیل تخصصی اظهارنامه مالیاتی از اشتباهات تکمیل اظهارنامه وتبعات مالیاتی آن جلوگیری می شود.

با پیگیری هایی که صورت میگیرد مالیات تکلیفی کسر شده توسط بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی ، در پرونده مالیاتی پزشک به عنوان پیش پرداخت مالیات پزشک ثبت خواهد شد.

با توجه به اینکه امروزه زمان و وقت بخصوص برای پزشکان بسیار با ارزش و حیاتی است ،با پیگیری امورات مالیاتی توسط کارشناسان ماهر حساب ، پزشکان محترم هیچ گونه زمانی صرف پیگیری امورات مالیاتی خود نخواهند کرد.

ارتباط با ما

چگونه با ماهر حساب ایوان در ارتباط باشیم ؟

+98 9932687491

+98 9183438390

+98 8433350148

MaherhesabMaherhesab@gmail.com

info@maherhesabivan.ir

آدرس ما

ایلام ، چهارراه سیدالشهداء ، مجتمع کریمی ، طبقه پنجم ،

شرکت ماهر حساب ایوان

کد پستی : 6931832030